EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

3.2. Superfície total de les explotacions

Amb les mateixes consideracions metodològiques que hem fet servir en els casos anteriors, es tindrà el següent:

  a) Província/demarcació de Tarragona:

                 ANY (t)         SUP. (Ha.)                 CARACT.         
            1962       (1)        507.379                    a = 531.508,4    
            1972     (11)        458.149                    b = -4.209,35               
            1982     (21)        490.775                    r = -0,901           
    1989    (28)        436.554                    R = 0,812           
    1999     (38)        390.782                    sty = -1.257.333
    2009     (48)        286.637                    σty = -1.047.777
                                                                                          
d'on resultaria l'equació:
y = 531.508,4 - 4.209,35·t

que ofereix les següents prediccions:

t = 58 (2019)    y = 287.366 Ha.
t = 68 (2029)    y = 245.273 Ha.
t = 78 (2039)    y = 203.179 Ha.

  b) Conjunt de Catalunya:

                ANY (t)        SUP. (Ha.)                   CARACT.
            1962       (1)     2.781.679                    a = 2.941.288 
            1972     (11)     2.698.011                    b = -21.666,2 
            1982     (21)     2.562.983                    r = -0,911       
            1989    (28)     2.471.426                    R = 0,830       
            1999     (38)     2.303.979                    sty = -6.471.693
            2009     (48)     1.644.718                    σty = -5.393.078

d'on resultaria l'equació:
y = 2.941.288 - 21.666,2·t

que ofereix les següents prediccions:

 

t = 58 (2019)    y = 1.684.648 Ha.
t = 68 (2029)    y = 1.467.986 Ha.
t = 78 (2039)    y = 1.251.324  Ha.