EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

3. EL CONJUNT SUPRARREGIONAL

3.1. Nombre total d'explotacions

Si analitzem ara, a efectes comparatius, allò que succeeix al conjunt suprarregional (província de Tarragona i conjunt de Catalunya), ens trobarem amb els següents resultats:

  a) Província/demarcació de Tarragona:

                ANY (t)      Núm. EXP. (y)               CARACT.         
            1962       (1)          55.508                    a = 56.176  
            1972     (11)          45.201                    b = -617,35        
            1982     (21)          46.516                    r = -0,962           
    1989    (28)          42.164                    R = 0,925   
    1999     (38)          32.966                    sty = -184.403,5
    2009     (48)          23.950 (24.220)     σty = -153.669,6                     

d'on resultaria l'equació:
y = 56.176 – 617,35·t

que ofereix les següents prediccions:

t = 58 (2019)    y = 20.370 exp.
t = 68 (2029)    y = 14.196  exp.
t = 78 (2039)    y = 8.022 exp.

  b) Conjunt de Catalunya:

                ANY (t)      Núm. EXP. (y)               CARACT.         
            1962       (1)        206.744                    a = 194.748
            1972     (11)        146.623                    b = -2.973,62     
            1982     (21)        127.285                    r = -0,980   
            1989    (28)        113.555                    R = 0,959   
            1999     (38)          77.839                    sty = -888.220,6
            2009     (48)          59.320 (60.839)     σty = -740.183,8

d'on resultaria l'equació:
y = 194.748 – 2.973,62·t

que ofereix les següents prediccions:

t = 58 (2019)    y = 22.278 exp.
t = 68 (2029)    y = -7.458 exp.
t = 78 (2039)    y = -37.194 exp.

S'arriba al resultat absurd que a l'horitzó 2026 el número d'explotacions al conjunt de Catalunya serà nul, la qual cosa fa pensar que la predicció no es pot fer a tan llarg termini, o bé caldria estudiar més acuradament l'equació de la funció d'ajust.