EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

4.8.4. Ordre pràctic de treball per construir un programa lineal   

En principi haurem de dividir el treball en tres etapes (veure Philippe Mainié: Calcul Economique en Agriculture: application des programmes linéaires et des jeux):

  • Descriure les relacions entre les activitats.
  • Estimar els recursos disponibles.
  • Valorar el benefici obtingut amb el pla.