EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

4.8.5. Aplicació pràctica i crítica del model

És habitual que existeixi una limitació deguda a un recurs que no és susceptible d’augmentar a curt termini (terra, aigua, ...). Llavors l’explotació queda tipificada d’acord amb aquest recurs podent-se, mitjançant el model de programació lineal, calcular la combinació d’activitats que ens donarà el màxim benefici en termes absoluts o que ens optimitzarà la relació benefici/cost.

No obstant això, aquest model suposa l’existència de relacions lineals que, en molts casos, no es donaran en l’agricultura. Per altra banda, les economies que suposen la millora de l’eficiència degut a l’especialització i les deseconomies degudes a la complicació orgànica de l’empresa no es consideren al model, malgrat que tenen prou importància.

D’acord amb l’Econometria, totes aquestes pertorbacions han d’estudiar-se segons la Teoria de la Regressió, en la qual s’analitza la correlació existent entre les variables d’acord amb les dades obtingudes en el mostreig, que és el procediment usualment empleat per a establir els paràmetres.