EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

4.8.3. Condicions d’ús  

Ara anem a veure les condicions d’aplicació del model a la planificació d’una finca concreta, de superfície donada.

En primer lloc, han de ser tingudes en compte les hipòtesis de Dorfman per a l’aplicació del model de programació lineal a una empresa, que s’han exposat ja a l’epígraf precedent. També han de ser considerades les condicions de O’Heady, que completen des del punt de vista agronòmic les anteriors, i que són les següents:

  1. Les activitats han de consumir els mateixos recursos escassos.
  2. Han de fer-ho en iguals èpoques de l’any.
  3. Les produccions finals han d’obtenir-se en els mateixos períodes.
  4. Cap subproducte d’una activitat s’ha d’utilitzar en el procés productiu d’una altra.

A aquestes condicions se’ls ha d’incloure una més: la necessitat de la invariabilitat, al llarg del període de temps considerat, als plans quantitatius de l’equip i del capital circulant.