EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

4.10. Esquema d'actuació de la programació lineal

En el cas de l’empresa agrària que és objecte del nostre estudi, podem considerar el següent:


FIG. 7.2. Esquema d’actuació de la programació lineal a l’empresa agrària.