EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

1.4. Despeses indirectes o fixes

1.4.1. Amortització tècnica

Valor amortitzable: 0’9 ´ 0’6 ´ 35.945’94 = 19.411 €

Vida útil de la màquina: 20 anys ´ 278’75 h./any = 5.575 hores

971 €/any

1.4.2. Interès del capital

3% s/ 21.568 € = 647 €/any

1.4.3. Local

0’5% s/ 21.568 € = 108 €/any

1.4.4. Assegurances i impostos

1% s/ 21.568 = 216 €/any

1.4.5. Total despeses fixes

          Df = 971 + 647 + 108 + 216 = 1.942 €/any