EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

3. LA VINYA (Vitis vinifera, L.)

3.1. Generalitats sobre la vinya

Les vinyes de la Denominació d’Origen Terra Alta (cal considerar que també a d’altres comarques de les Terres de l’Ebre es conrea la vinya amb més o menys intensitat, especialment a la Ribera d’Ebre; veure, al respecte, les dades proporcionades pel cens agrari i altres estadístiques que s’adjunten en el present llibre) es troben situades a una altitud mitjana entre els 350 i els 500 metres sobre el nivell del mar. El clima és mediterrani amb influències continentals. Disposa d’elevades hores d’insolació i d’una pluviometria anual que ronda els 350 mm.

El cerç o mestral és un vent sec de component nord–oest, característic de les Terres de l’Ebre, i que bufa sovint a llargues ratxes que poden arribar als 100 km per hora. L’acció continuada d’aquest vent manté els ceps i els raïms lliures d’humitats, que d’altra manera facilitarien el desenvolupament de fongs. D’altra banda, el garbí és una marinada procedent de la costa impulsada per les situacions de depressió atmosfèrica. A la Terra Alta, el garbí bufa amb força intensitat, per la qual cosa rep el nom de garbinada. La humitat que conté aquesta marinada contribueix a equilibrar el règim hídric de les vinyes en els períodes de sequera. En general, el paper dels vents dominants resulta fonamental en la viticultura de la Terra Alta: el cerç o “vent de dalt” bufa amb força per la vall de l’Ebre i manté les vinyes sanes i el raïm en maduració lliure de malalties, mentre que el garbí i d’altres marinades provenint del mediterrani refresquen el càlid estiu.

El cep és un arbust fruiter de fulla caduca, de la família de les vitàcies. És una planta grimpadora que s’emparra i per això disposa de circells, però en molts casos se li manté un tronc (soca) de poca alçada a conseqüència de la poda anual a la qual és sotmesa. D’aquesta soca, anomenada rabassa, surten les branques primes de l’any: els sarments (vergues o redoltes), que són portadors dels borrons (gemmes) i, més tard, donaran fulles alternes amb cinc lòbuls dentats (pàmpols). Les flors són blanques o verdoses.  Les arrels, que poden arribar a assolir grans profunditats, creixen fins que aconsegueixen un grau d’humitat indispensable per a la vida de la planta, i absorbeixen els elements minerals i nutritius del sòl. La vinya és una planta que pot créixer a qualsevol lloc, però el que no és tan fàcil és que el seu fruit sigui prou bo. Per produir veremes de qualitat calen rendiments baixos i raïms sans.

Les fulles del cep tenen diferent forma segons la varietat del cep. Els ampelòfags observen i estudien les fulles per tal de determinar el tipus de cep. La col·locació dels nervis, la forma més o menys retallada de la fulla, el color de la fulla, etc., donen la informació necessària per realitzar aquesta classificació.

Quan a la fi del segle XIX els vinyers europeus van ser arrasats per la fil·loxera (Viteus vitifolii)1 , devastador pugó que destrueix les arrels, es van importar espècies americanes resistents a la plaga. D’aquesta manera, es van empeltar les races de Vitis vinifera sobre les arrels americanes.

1 La fil·loxera és un petit insecte emparentat amb el pugó originari d'Amèrica, que fa de 0,5 a 1,5 mil·límetres de longitud. Els exemplars àpters poden ser femelles partenogenètiques i mascles sexúpars; els alats són femelles sexúpares. S'alimenta de la saba dels ceps que es troba al seu pas. Ataca en massa a les arrels dels ceps xuclant-los la saba fins a matar-los. Es pot identificar les plantes infectades a causa del fet que es formen a les fulles unes gal·les. Aquestes gal·les es formen per les mossegades de la fil·loxera, que provoquen a la planta una reacció, fent que produeixi una gran quantitat de cèl·lules. A l'interior hi ha les larves, que s'alimenten de la saba. Va ser descrita per primer cop pel nord-americà Asa Fitch el qual el va anomenar Pemphigus vitifoliae (1854). Més tard, però, la va analitzar Henry Schimer i, veient diferències amb els altres individus del gènere Pemphigus, l'anomena Dactylosphaera vitifoliae. També va ser anomenat Rhizaphis vastatrix pel francés Planchon (1868). Actualment, però, el nom utilitzat és Dactylosphaera vitifoliae. Provocà la destrucció del mode de vida de molts agricultors al destruir les seves vinyes, generant un flux migratori del camp a les ciutats. Hi ha una escala per mesurar el grau de resistència de les diferents espècies de ceps envers la fil·loxera, l'anomenat índex de Ravaz. Està numerat del zero (la resistència del cep europeu, Vitis vinifera) al vint (la del cep americà Vitis rotundifolia).