EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

1.2. Regles de gestió

1.2.1. Conceptes previs

L’evolució del nivell d’un stock durant un període de temps T es presenta, per a cada article, sota la forma d’una funció en escala decreixent. Resulta còmode substituir aquesta traça per una recta o bé per una corba que donarà una descripció analítica més adequada de la demanda. Ho podem veure a la figura següent:

FIG. 9.1. Ajustament d’una recta a una funció esglaonada.

Existeixen nombroses regles de gestió. Els models bàsics més corrents són els de gestió en període fix amb demanda constant i la gestió en període variable amb demanda també variable. Aquí, per tal de simplificar, ens referirem només al primer supòsit (gestió en període fix i demanda constant), en què el reaprovisionament té lloc instantàniament i en quantitats constants n. Així:

FIG. 9.2. Gestió en període fix i demanda constant.

Es pot, segons el cas, tolerar o no una ruptura de stock.