EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

3. ELS BOSCOS

3.1. Estat forestal

La superfície forestal del territori pertany majoritàriament a titularitat privada, com veurem més endavant, amb molt poca concentració parcel·lària, tractant-se de petits propietaris forestals i sense cap tipus d’instrument d’ordenació forestal. Tampoc s’han realitzat aprofitaments fusters notables en els últims anys, mentre que l’aprofitament de pastures (oví i boví) sí que constitueix una pràctica habitual ramadera en algunes finques particulars.

Pel que fa a la sanitat vegetal, cal dir que no hi ha problemes destacats en l’arbrat. El pi blanc i l’alzina són les espècies dominants en les parts més baixes de la muntanya, amb un creixement i regeneració molt acceptable i rarament es veuen afectades notablement per plagues o paràsits animals o vegetals, a excepció de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) i el vesc (Viscum album)1 , que en les vessants solells i amb poca profunditat de sòl, en anys molt secs, provoca alguns danys. La vegetació limítrof amb les tarteres és precisament un bosc mixt de pi blanc i alzina, amb sotabosc d’arbusts com ara el llentiscle i el romaní i algunes herbàcies.

1 El vesc és una planta paràsita que viu sobre els arbres i arbustos xuclant-los la saba. Als Països Catalans en trobem tres subespècies:
-Viscum album album: Parasita diferents arbres planifolis de l'estatge montà plujós (pollancres, fruiters, espinalbs...). Es troba al Pirineu.
-Viscum album abietis: Parasita l'avet i és la menys rara de les tres subespècies. Es troba al Pirineu.
-Viscum album austriacum: Parasita els pins. Es troba dels Pirineus a l'interior del País Valencià.