¿Cómo citar estas
tesis doctorales?

¿Cómo poner un
enlace a esta página?

 


ÍNDICE DE
CONTENIDOS

Esta página web está hecha para facilitar la búsqueda en Internet y una revisión rápida de los contenidos. Puede faltar texto o carecer de fórmulas, gráficos, tablas y notas.

Para obtener la tesis completa, deben bajarse los archivos en formato DOC.

Estructura de la propiedad agraria
José Mª Franquet Bernis- ANNEX Núm.: 5 -

- EL CENS I ALTRES ESTADÍSTIQUES AGRÀRIES A LA REGIÓ DE L’EBRE -
1. INTRODUCCIÓ

Totes les estadístiques que segueixen resulten de l’elaboració pròpia a partir de les dades dels Censos Agraris dels anys 1982 i 1989, Enquestes d’explotacions i Conjuntura Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (DARP), Institut Nacional d’Estadística (INE), Institut d’Estadística de Catalunya, i altres fons bibliogràfiques i documentals consultades pel doctorand.


2. DADES COMARCALS

Comentaris, per comarques, a la collita de préssec i nectarina de l’any 1994:

BAIX EBRE:

La collita ha evolucionat normalment, ja que no hi han hagut inclemències climàtiques significatives. La tendència del conreu és deixar les parts més properes al riu Ebre per el conreu dels tarongers, amb majors necessitats hídriques, i les zones més altes dels municipis són les ocupades per les plantacions noves. La producció estimada és d'unes 3.257 tones, tal com es pot comprovar al quadre adjunt.

MONTSIÀ:

És la comarca que ha patit una disminució més significativa en la reducció de la superfície de presseguers. El motiu ha estat que en els municipis del sud de la comarca, com La Sènia i Ulldecona, no s'han anat reposant les plantacions desde fa ja bastants anys, comportant la consegüent davallada d'hectàrees. Als municipis del nord de la comarca, com ara Santa Bàrbara, es mantenen les plantacions velles sense afegir-ne de noves. Cal veure si aquesta tendència es consolida amb el temps degut a les bones cotitzacions del préssec i la nectarina de l'any passat i d'aquest. La collita ha evolucionat amb normalitat durant aquest any i la producció prevista és de 4.806 tones.

RIBERA D'EBRE:

Actualment és la comarca de la demarcació de Tarragona amb més superfície de préssec, produint-se un canvi gradual cap a varietats que demanda el mercat, sense una davallada de la superfície global, conreant-se majoritàriament les varietats extraprimerenques i primerenques. La collita ha estat similar a la de l'any 93, xifrant-se amb 12.342 tones.


TERRA ALTA:

La superfície de conreu ha disminuït en substituir els cireres per presseguers. En la superfície de secà aquesta tendència pot veure's afectada per les bones cotitzacions de les varietats tardanes, que són les que es conreen majoritàriament en aquestes comarques. Les previsions de collita són d'unes 1.749 tones. 


Volver al INDICE DE CONTENIDOS de esta tesis

Volver al índice de Tesis Doctorales de Economía

Volver al índice de la Enciclopedia de Economía EMVI


Google

Web Enciclopedia EMVI