¿Cómo citar estas
tesis doctorales?

¿Cómo poner un
enlace a esta página?

 


ÍNDICE DE
CONTENIDOS

Esta página web está hecha para facilitar la búsqueda en Internet y una revisión rápida de los contenidos. Puede faltar texto o carecer de fórmulas, gráficos, tablas y notas.

Para obtener la tesis completa, deben bajarse los archivos en formato DOC.

Estructura de la propiedad agraria
José Mª Franquet Bernis- CAPÍTOL 10 -

-PROPOSTA METODOLÒGICA PER A
L'ESTIMACIÓ DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓ
DEL SECTOR PRIMARI-


PRODUCCIÓ  FORESTALExisteixen diferents fonts de dades d'aquest subsector, en particular, el titulat "L'agricultura a les comarques de Catalunya. Superfícies i produccions", del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, així com la publicació anyal titulada "La Agricultura Española en ...", de la Secretaria General Tècnica del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació1.

Quant als terrenys forestals corresponents a cada municipi i comarca dels estudiats al nostre estudi, es pot consultar el quadre núm.: 53 de l'annex núm.: 5, on s'aprecia com la comarca amb més superfície dedicada a forest és la de Terra Alta, amb 26.576 Ha. fet que suposa un increment del 30,4% en relació a la superfície registrada a l'anterior Cens Agrari de 1982. Segueixen la Ribera d'Ebre (17.518 Ha.), el Baix Ebre (15.759 Ha.) i el Montsià (4.871 Ha.). El municipi que conté més superfície d'aquest tipus és el de Roquetes (Baix Ebre) amb 9.432 Ha., seguit de Tivissa (Ribera d'Ebre) amb 7.782 Ha. i Horta de Sant Joan (Terra Alta) amb 5.974 Ha. Veure quadres 73, 75 i 76 respectivament.
 


Volver al INDICE DE CONTENIDOS de esta tesis

Volver al índice de Tesis Doctorales de Economía

Volver al índice de la Enciclopedia de Economía EMVI


Google

Web Enciclopedia EMVI