¿Cómo citar estas
tesis doctorales?

¿Cómo poner un
enlace a esta página?

 


ÍNDICE DE
CONTENIDOS

Esta página web está hecha para facilitar la búsqueda en Internet y una revisión rápida de los contenidos. Puede faltar texto o carecer de fórmulas, gráficos, tablas y notas.

Para obtener la tesis completa, deben bajarse los archivos en formato DOC.

Estructura de la propiedad agraria
José Mª Franquet Bernis- CAPÍTOL 10 -

-PROPOSTA METODOLÒGICA PER A
L'ESTIMACIÓ DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓ
DEL SECTOR PRIMARI-


1. PEREMPTORIETAT DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUESL'elaboració de les estadístiques econòmiques -i, especialment, les de producció i altres en què les dades bàsiques les faciliten les pròpies explotacions- no ha de portar-se a terme afegint les quantitats i valors declarats en un qüestionari. Això no vol dir que no s'hagin de realitzar enquestes censals i mostrals amb aquesta finalitat, però la depuració de les dades individuals o dels agregats d'aquestes dades constitueix una operació essencial per arribar a l'obtenció de xifres estadístiques acceptables sobre el valor de la producció agrària a un cert territori.

Un mecanisme que s'utilitza per a efectuar aquella depuració és el de contrastar les informacions referents a un mateix objecte i procedents de fonts de dades diferents. Però aquest contrast solament pot portar-se a terme si cada branca d'activitat es defineix amb el mateix àmbit en tots aquells organismes que produeixen estadístiques de col.locació o ocupació, i això exigeix la utilització d'una mateixa nomenclatura d'activitats per part de totes les institucions (públiques i privades) del país que recullin dades estadístiques, tant si la recollida es fa amb una finalitat estadística o, simplement, amb una finalitat administrativa.

Els organismes internacionals i nacionals no solen al.legar aquesta raó essencial en presentar una classificació d'activitats, i sí altres diferents, que són també d'un gran interès estadístic, com la que fa referència a la comparació de les estadístiques econòmiques de diferents països, elaboració dels comptes nacionals i de les taules input/output, cobertura dels indicadors econòmics i organització administrativa, per assenyalar sols algunes de les raons més rellevants que obliguen a una classificació racional de les activitats econòmiques .
 


Volver al INDICE DE CONTENIDOS de esta tesis

Volver al índice de Tesis Doctorales de Economía

Volver al índice de la Enciclopedia de Economía EMVI


Google

Web Enciclopedia EMVI