EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

1.3. Exercicis d’aplicació

Exercici 1

“En una cooperativa arrossaire del delta de l’Ebre, la despesa d’emmagatzematge dels envasos de 5 kg. d’arròs blanc (200.000 unitats per any), la demanda del qual és constant, és igual a 0’002 € per dia i per unitat. Quin és el volum òptim del lot i el període de gestió, sabent que la despesa de llançament de la comanda és de 720 €?”

Solució:

Es té:

Essent, en el nostre cas:  


                                       N = 200.000 unitats de 5 kg. ,
                                       q = 360 dies ,
                                       cl = 720 € ,
                                       cS = 0’002 €/dia i ut.      

D’on es tindrà una quantitat òptima de comanda de :

= 20.000 unitats;

la quantitat mitjana emmagatzemada serà: 20.000/2 = 10.000 unitats, i el nombre de comandes serà: N/n0 = 200.000/20.000 = 10 unitats.

També es tindrà un període de gestió de:

= 36 dies, i per últim unes despeses totals:

= 14.400 €

Exercici 2

“Tornar a resoldre l’exercici anterior admetent que es produeix una ruptura de stock amb una despesa de 0’008 € per dia i unitat de producte”.

Solució:

La taxa de ruptura o taxa de deficiència és la següent:

= 0’8 .
D’on, en aquest cas tindrem:

= 22.361 unitats ;
s0 = 22.361 ´ 0’8 = 17.889 unitats de comanda òptima ;
= 40’25 dies de període de gestió; i amb unes despeses de:
G0 = 14.400 ´  = 12.880 €.