Economia de Piata

Norme si procedee ale politicii agricole comune

 

 

Fundamentul juridic al PAC il constituie articolele de la 38 la 47 din Tratatul Uniunii Europene.

Functiile institutiilor UE

1. Comisia Europeana este responsabila de initiativa si formularea propunerilor in materie.

In ceea ce priveste Consiliul de Ministrii (ce reprezinta Guvernele celor 15 state membre ale UE), este  organul ce ia decizii, stabilind prin acestea liniile directoare ale PAC.

In pregatirea reuniunilor Consiliului de Agricultura, ministrii sunt asistati de catre Comitetul Special de Agricultura (CSA), care este intregit de inalti functionari nationali ai Departamentului.

Pentru ca Consiliul de Ministrii sa poata adopta o decizie, Parlamentul European trebuie sa-si dea dinainte consimtamantul asupra propunerilor normative ale Comisiei.

Curtea de Conturi este un organ consultativ independent care supravegheaza buna functionare a bugetului Uniunii si intervine astfel si in supervizarea PAC.

In ultimul rand, atat Comitetul Econoomic si Social (ce reprezinta diferite tipuri de activitate economica si sociala) cat si Comitetul Regiunilor (ce reprezinta regiunile din UE), ambele cu o functie consultativa, pregatesc periodic situatii asupra diverselor probleme agricole.

2. In plus fata de initiativa si prepararea propunerilor normative, Comisia este responsabila si de gestiunea zilnica a PAC, ceea ce include urmarirea pietelor si introducerea ajustarilor necesare. In aceasta tema, Comisia este asistata de catre Comitetele de gestiune ale diferitelor sectoare, comitete care sunt formate din experti ale ministerelor nationale si prezidate de catre Comisie. Aceasta supravegheaza si indeplinirea obligatiilor de catre instantele nationale responsabile de aplicarea politicii la nivel national (Ministere de Agricultura, organisme de interventie, etc.)

Comisia consulta Comitetele de gestiune asupra dispozitiilor de aplicare si ajustarilor politicii.

In cazul masurilor structurale, Comisia este asistata de catre Comitetul STAR (Comitetul Structurilor Agrare ale UE), care este si el compus din experti ai Administratiilor statelor membre.

In sfarsit, prin intermediul Comitetelor consultative ale agriculturii UE, Comisia consulta, cu caracter periodic si formal, sectorul neguvernamental (producatori, cooperative, sectorul de transformare si comercializare, lucratori agricoli si consumatori ai UE)