BIBLIOTECA VIRTUAL DE DERECHO, ECONOMíA, CIENCIAS SOCIALES Y TESIS DOCTORALES


UN MODELO RACIONAL DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL. APLICACIÓN A CATALUÑA

Autores e infomación del libro

Josep Maria Franquet Bernis

jfbernis@iies.es


El treball contingut en aquest llibre és fruit d’una dilatada i personal trajectòria científica desenvolupada per l’autor durant els darrers vint anys. Una clara vocació de servei públic tenyida de sentit comú i pragmatisme qualifica aquesta recerca. Des d’aquesta perspectiva, Josep Maria Franquet ofereix una eina tècnica molt útil per a la divisió territorial basada en l’equilibri econòmicespacial. Es tracta d’un instrument de control matemàtic per a validar la delimitació d’àmbits funcionals (municipis, comarques, vegueries o regions) fonamentat en l’aplicació del model gravitatori. La principal virtut d’aquesta aportació, formulada des de l’estricta racionalitat, és la seva claredat i eficàcia operativa. Però els objectius de la recerca científica no són neutrals i l’aportació d’en Josep Maria Franquet es planteja des d’una sensibilitat concreta. L’autor reivindica entre línies una Catalunya policèntrica i equilibrada, vertebrada a l’entorn d’una trentena de ciutats madures, i articulada en comarques i vegueries. Es tracta d’una visió àmpliament compartida i en certa mesura antimetropolitana, que arranca de la divisió territorial proposada per la Generalitat republicana. La present recerca es posa al servei d’aquest horitzó i l’instrument matemàtic es sotmet a certes restriccions per tal de respondre millor a aquest propòsit. El perquè de la divisió territorial i la naturalesa de les unitats administratives queda en segon terme a favor del com, de la pràctica operativa. L’autor brinda aleshores una aportació rellevant que convé contextualitzar.

 


Nota Importante a Leer:
Los comentarios al artículo son responsabilidad exclusiva del remitente.
Si necesita algún tipo de información referente al articulo póngase en contacto con el email suministrado por el autor del articulo al principio del mismo.
Un comentario no es mas que un simple medio para comunicar su opinion a futuros lectores.
El autor del articulo no esta obligado a responder o leer comentarios referentes al articulo.
Al escribir un comentario, debe tener en cuenta que recibirá notificaciones cada vez que alguien escriba un nuevo comentario en este articulo.
Eumed.net se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios que tengan lenguaje inadecuado o agresivo.
Si usted considera que algún comentario de esta página es inadecuado o agresivo, por favor, escriba a lisette@eumed.net.

URL: https://www.eumed.net/libros/index.html
Sitio editado y mantenido por Servicios Académicos Intercontinentales S.L. B-93417426.
Dirección de contacto lisette@eumed.net