Susana Martínez Rodríguez
'; ?>
alt="" class="" />

': ''; ?>

' . $nRegistro; ?>

Descargar en PDF

Volver al índice

ÍNDICE

RESUMO

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto e precedentes

1.2 Importancia do estudo para a realidade galega

1.3 Metodoloxía do estudo

1.4 Obxectivos particulares do estudo

2 CONTEXTUALIZACIÓN: MULLERES E MEDIOS DE COMUNICACIÓN

2.1 Mulleres: suxeitos fronte aos medios de comunicación

2.2 Estudos internacionais e a realidade próxima: monitoreo 2005

2.2.1 “Monitoreo” para España
2.2.1.1 Algunhas características do estudo

3 A SITUACIÓN EN GALICIA: EXPERIENCIAS RECENTES PARA FAVORECER A PRESENZA DAS MULLERES NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

3.1 I Xornada Medios de Comunicación e violencia contra as mulleres

3.2 II Xornada Medios de Comunicación e violencia contra as mulleres

3.3 Obradoiros e Cursos

3.4 Foro Internacional sobre Comunicación e Xénero

4 A REPRESENTACIÓN DE XÉNERO NA AUDIENCIA DOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN GALICIA

4.1 A medición de audiencias

4.1.1 O Estudio General de Medios (EGM)

4.2 A Audiencia dos medios de comunicación

4.2.1 O perfil sociolóxico da audiencia e a participación por segmentos de poboación

4.2.2 O consumo dos medios de comunicación polo público feminino

5 ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DA REALIDADE A TRAVESO DE LA VOZ DE GALICIA

5.1 Exercicio de mostraxe de La Voz de Galicia

6 CONCLUSIÓNS

7 BIBLIOGRAFÍA

7.1 Bibliografía básica

7.2 Bibliografía e links na rede

8 ANEXO: Apéndice de noticias do exercicio de mostraxe de La Voz de Galicia


Volver al índice