EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

2. LA PREOCUPANT SITUACIÓ ACTUAL

“L’oblit” per part d’Europa del caràcter geoestratègic de l’agricultura per garantir als seus ciutadans la seguretat en la disponibilitat d’aliments a preus raonables (principis bàsics del Tractat de Roma1 ) ha influït negativament en la seva Política Agrària Comú2 , convertint-la en més social, ecològica i mediambiental però també menys econòmica i a la vegada menys eficaç i eficient. L’actual dependència dels productes bàsics que experimenta la UE prové de la ineficàcia combinada preexistent de la PAC i dels euròcrates comunitaris que l’han concebut i aplicat.

Aquesta situació s’emmarca dins la integració d’Espanya a la Unió Europea 3 i fou precisament aquesta integració, amb la consegüent percepció de les ajudes europees als agricultors, la que va trencar un cert equilibri preexistent. El descens del preu dels cereals es justificava aleshores amb la percepció d’aquestes ajudes, de forma que la renda de les empreses agràries no patia amb aquesta minva a curt termini.

La substitució de les regles del mercat per la subvenció va marcar el principi de la fi d’un sector agrari econòmicament viable i competitiu. Aquest efecte pervers va maquillar la realitat de la situació amb resultats prou coneguts: descens imparable del número de les empreses agràries, abandonament dels més joves del sector per la inseguretat del sistema de control i dependència vergonyant del subsidi. Paral·lelament es fomentava l’arrencada d’arbres fruiters i vinya4 , la retirada de terres de conreu, la pràctica del guaret5 , el sacrifici del bestiar i la burocratització absoluta de l’agricultura i la ramaderia. Una mostra d’això la tenim en les nombroses revistes i publicacions del sector, en les quals gairebé no es parla dels mitjans de producció, o dels avenços tècnics, sinó de carregoses i reiteratives qüestions polítiques o administratives, a gust dels eurofuncionaris; per cert, aquí els enginyers agroforestals i els veterinaris han perdut bona part del seu protagonisme. I quan s’han produït importants stocks d’alguns productes (els “pantans” de llet, les “muntanyes” de mantega, els “rius” de vi o d’oli...) s’han afanyat els responsables comunitaris a inventar formidables mecanismes de destrucció en compte de fer-los arribar a aquells països del món on encara la gent -i especialment els infants- moren de fam.

Altrament, en molts casos no és cert que existeixi “superproducció” comunitària d’algunes fruites i hortalisses, quan es constata que cada cop es produeixen més importacions de països tercers (autèntics defraudadors fiscals i laborals a nivell internacional, tal com ho entenem des d’Europa, si més no) que són absorbides pel mercat, obviant el principi de preferència comunitària i sense aconseguir l’objectiu o desideratum de proporcionar majors nivells de renda i riquesa als països exportadors del tercer món que haurien de ser, en teoria, els beneficiaris de les polítiques de desarmament aranzelari. Ben al contrari, des de la instauració moderna de la “globalització” o la “internacionalització de l'economia”, a partir de la dècada dels 90 del passat segle, el nombre de “pasteres” i “caiucs” que assetgen les costes dels països mediterranis europeus s’ha multiplicat extraordinàriament, mentre creixen els beneficis de les grans multinacionals agroalimentàries implantades en els països subdesenvolupats per tal de produir a costos baixos i exportar al primer món arruïnant els seus pagesos.

En efecte, segons Mònica Vargas Collazos, ODG 6 (11/06/2008), les polítiques de lliure comerç imposades per actors com l'OMC en el sector agrícola, en desmantellar els aranzels 7 i altres proteccions que tenien els països empobrits, també són responsables de la concentració empresarial en tota la cadena productiva. De fet, tal com ho planteja Ian Angus 8, “la indústria alimentària global no està organitzada per a alimentar a les persones que pateixen fam, està organitzada a fi de generar beneficis per l'agronegoci corporatiu”. I funciona admirablement: en els darrers anys, el creixement del volum de negocis i dels guanys anunciats per les principals companyies que operen en l'agroindústria resulta francament extraordinari, la qual cosa posa de manifest aquelles asseveracions.

Els beneficis nets de la nord-americana Cargill, a l'abril del 2008, van augmentar un 86% davant les xifres de l'any anterior, tot sumant 653 milions d'euros. Les vendes de Bunge van créixer de 70% i les d'ADM del 64%. Quin és el grau d'incidència d'aquestes empreses a les quals la crisi alimentària no sembla afectar? Elles determinen el que serà produït, com serà produït, defineixen preus i seleccionen qui produirà els aliments. Així per exemple, Cargill, ADM, ConAgra, Bunge i Dreyfus dominen més del 80% del comerç mundial de cereals, mentre que Monsanto és la principal empresa de llavors comercials i la cinquena en el sector dels agrotòxics. En el cas específic de la soia o soja, Bunge, ADM i Cargill controlen el 75% del mercat mundial i el 80% de la indústria processadora en la Unió Europea.

Paradoxalment, la deslegitimació del sector agrari per ésser receptor de subvencions a càrrec del pressupost europeu ha estat la causa de l’erràtica política agrària europea i l’oblit de la importància geoestratègica de la producció de cereals i d’altres productes agraris. A la vegada que es deslegitimava la subvenció agrària, gairebé ningú valorava que aquesta subvenció beneficiava directament el consumidor, ja que la indústria agroalimentària obtenia matèries primeres a preus raonables.

Aquesta percepció social benèfica de l’agricultura, així com la promoció entusiasta de la jubilació anticipada dels agricultors, ha desincentivat la incorporació de nous valors empresarials i les conseqüències, llargament avisades per alguns consultors, han estat ara una dura realitat.

Les consideracions anteriorment exposades posen de manifest la dependència d’Espanya en cereals i algunes proteaginoses i que aquesta càrrega afebleix la nostra economia i la nostra posició estratègica en un àmbit tan sensible com és l’alimentació humana. Evidentment, les OCM actuals i la PAC en general han fracassat en els seus objectius bàsics de mantenir unes rendes dignes als productors (que no compensen actualment els seus costos de producció), uns preus assequibles als consumidors (que sovint multipliquen per 20 o 30 cops el preu percebut per l’agricultor) i uns productes amb garanties de traçabilitat 9, seguretat i respecte al medi ambient.

Haver negat aquests anys un preu del lliure mercat al blat, a l’oli o al raïm, ha estat un oblit als orígens de la civilització occidental, un acte de supèrbia que Europa ara paga amb la manca de ciutadans agricultors, manca de producció alimentària i manca de terres de conreu eficients i tecnificades. Estar ara obligat a sembrar a corre-cuita els grenys, les terres retirades i, fins i tot, les ZEPAs 10 d’Europa, per manca de farina, és un inaudit desori que ens remunta a ràncies escenes bíbliques dels temps de Moisès o d’aquells repatanis, sàtrapes i xulescos faraons de l’antic Egipte.

La fam afecta 850 milions de persones a tot el món i la pujada de preu dels aliments que estem patint, a més d’agreujar la seva situació, fa que hi hagi altres 100 milions més amenaçats de desnutrició. Per afrontar aquest greu problema es va celebrar -a principis de juny del 2008, a Roma- una Cimera de la FAO que finalitzà amb un decepcionant resultat11 . La declaració final incloïa, de nou, el compromís de reduir a la meitat, per al 2015, el número de persones que pateixen fam arreu del món, però no recollia mesures concretes per tal d’aconseguir-ho. Solament es demanava als països que continuïn els seus esforços en la sacrosanta liberalització del comerç mundial12 i que s’estudiï detingudament el paper dels biocombustibles en aquesta escalada dels preus alimentaris. Ambdues propostes són errònies, des del nostre punt de vista. Per altra banda, això sí, s’han incrementat les donacions per a ajuda alimentària, ja que els fons existents s’havien quedat molt curts davant la notòria pujada dels preus.

Les capacitats del nostre planeta estan ja àmpliament explotades i, així encara, 900 milions de persones moren de fam al món. D’aquí a l’any 2050 hi haurà 3.000 milions més d’éssers humans sobre la faç de la Terra. El canvi climàtic s’accelera i el problema de l’aigua es fa cada cop més lacerant. Enfront de l’escassesa d’energies fòssils, l’etapa post-petrolífera ja ha començat. Aquest serà un dels grans problemes del futur. I resulta que l’agricultura a Europa constitueix el nucli dels desafiaments del segle XXI. L’agricultura no és quelcom que s’enyori, l’agricultura no és solament una tradició, una ocupació idíl·lica, un conte de fades o una exòtica narració dels avis. Xafem de peus a terra! L’agricultura no representa el passat; l’agricultura està al centre dels reptes que ha de superar el planeta durant el segle que ens toca de viure.

Hi ha quelcom que no s’entén. No es poden imposar regles als nostres productors i, al mateix temps, deixar que entrin a Europa productes procedents de països on no existeix la traçabilitat ni el respecte mínim de les normes alimentàries ni humanitàries ni democràtiques. Països on es practica, sistemàticament, el dumping social, fiscal i mediambiental. Països on el treball de la dona i dels infants no està pas remunerat, ni existeixen els drets de vaga, vacances, jubilacions ni convenis col·lectius sindicals (fins i tot en alguns d’ells encara hi ha esclaus!). La competència ha d’ésser igual per a tots (i això, per cert, és una regla bàsica de l’economia de mercat). Si els nostres productors i els nostres ramaders han de cenyir-se a una reglamentació determinada per garantir la seguretat alimentària i el compliment de les obligacions fiscals, socials i mediambientals, demanem que les importacions a Europa se sotmetin a les mateixes exigències. Si els seus productes no estan al mateix nivell que els nostres, no haurien d’ésser acceptats al mercat europeu per un mínim sentit de la justícia i de la sanitat.

Necessitem joves agricultors, en considerables quantitats, any rera any, per tal de garantir el futur de la nostra agricultura. Dissortadament, un de cada dos agricultors que es jubila no és reemplaçat. Això és incompatible amb una demanda mundial en productes agrícoles que anirà creixent de forma inexorable amb el decurs del temps.

Si Europa renuncia a defensar la seva agricultura de producció i la seva alimentació, si Europa renuncia a protegir la qualitat sanitària i mediambiental, quan totes les demés regions del món es defensen i es protegeixen, si Europa renuncia a actuar i es conforma a resignar-se quan la Cambra de Representants nord-americana aprova la continuació dels actuals mecanismes de recolzament, de què serveix, doncs, construir una política agrària? Creiem en la competència i en l’economia de mercat, però demanem també reciprocitat i la fi de la ingenuïtat que, a la llarga, de mode reiteratiu, esdevé una veritable estupidesa.

I evidentment no es pot seguir imposant sistemàticament a les nostres empreses agràries, avui ja força envellides i descapitalitzades, el dumping mediambiental, el dumping social, el dumping fiscal i, ara, a sobre, el dumping monetari.

Als últims temps no han deixat d’aparèixer informes de diversos organismes sobre la pujada del preu de les principals matèries primeres agràries en els últims temps i sobre la seva possible evolució futura. Un dels més recents és el presentat per la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura) i l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics), que estimen que la situació no variarà molt en la dècada que estem encetant. Segons aquest informe, els preus dels productes bàsics agrícoles es mantindran a nivells alts en els pròxims deu anys, encara que no és previsible que s’assoleixin les cotitzacions rècord que s’han enregistrat en els últims mesos a nivell mundial.

D’acord amb les previsions d’aquests dos organismes internacionals de referència, a la pròxima dècada els preus reals de l’arròs i del sucre seran un 10% més alts que els registrats en els deu últims anys. En el cas del blat, l’increment s’estima en un 20%; en el de la mantega en el 30%; en cereals secundaris i llavors oleaginoses també el 30% i en olis vegetals la pujada serà de l’ordre, entre la dècada passada i la pròxima, de més del 50%.

Ambdues institucions subratllen que l’elevat preu dels aliments seguirà afectant amb major duresa, com sempre, els països més pobres. Apunten endemés que l’ajuda alimentària és la millor solució a curt termini, encara que consideren que s’ha de treballar en millorar la productivitat de les explotacions agràries i avançar en l’obertura dels mercats.

1 Generalment el nom de “Tractat de Roma” (en singular) és donat al tractat constitutiu de la CEE, mentre que el nom en plural es refereix als restants tractats. Aquests tractats foren signats a la ciutat de Roma el 25 de març de 1957 per part de la República Federal Alemanya, França Itàlia i els tres països del Benelux (Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg). Entrà en vigor l'1 de gener de 1958. Juntament amb el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer (CECA) conformen els tres "tractats constitutius" de les Comunitats Europees. El Tractat constitutiu de la CEE és el principal tractat que se signà a Roma, constituint la Comunitat Econòmica Europea. Tractat que encara està en vigor, amb l'Acta Única Europea signada l'any 1986 la CEE es convertí en Comunitat Europea (CE). És juntament amb el Tractat de la Unió Europea un dels dos textos fonamentals de les institucions europees. Aquest tractat establia la creació d'un mercat comú amb una unió duanera, la progressiva supressió d'aranzels, la liberalització dels mercats així com mesures per a protegir l'agricultura europea.

2 L’última reforma important de la PAC va seguir les orientacions fixades per la Comissió Europea a l'Agenda 2000. Aquesta reforma pretén continuar amb la reducció de preus d'intervenció i amb l'augment dels ajuts directes que reben els agricultors. A l'Agenda 2000 la Comissió Europea dota d'especial importància la política de desenvolupament rural i la converteix en el segon pilar de la PAC. L'acord polític de reforma de la PAC, del mes de juny de 2003, proposa noves mesures que afecten el desenvolupament rural que podrien ser aplicades pels Estats membres i les regions que ho desitgin per tal de donar més impuls al desenvolupament rural. També en aquest acord s'assenyala que els diners que s'alliberin per l'aplicació de les noves mesures proposades es destinaran al foment del desenvolupament rural. Des de l'any 1962 la PAC s'ha finançat mitjançant el Fons d'Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA) i, per a determinades actuacions estructurals a les zones rurals, s'ha emprat el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L'any 1964, el FEOGA es va dividir en dues seccions: Garantia i Orientació. La secció Garantia ha estat l'encarregada de finançar les despeses derivades de la política de preus i mercats, mentre que la secció Orientació, ha finançat les accions estructurals i les mesures que afecten directament el desenvolupament del món rural. A partir de la reforma de l'Agenda 2000, però, les coses van canviar substancialment i moltes de les accions que fins aleshores anaven a càrrec de la secció Orientació ara es financen per mitjà de FEOGA-Garantia. A partir de 1992, la línia directriu agrícola engloba no solament les mesures de suport als mercats, sinó també les noves mesures d'acompanyament o els ajuts a la renda.

3 L’1 de gener de l’any 1986, data emblemàtica en què l’Estat espanyol va ingressar en la Comunitat Europea (CE) -transformada després del tractat de Maastricht en Unió Europea (UE)-, va significar la culminació d’un llarg i dificultós procés de retrobada amb altres estats que formen part de l’àmbit historicocultural comú de l’Europa occidental meridional, com també l’inici d’una etapa molt complexa i problemàtica però plena de futur.

4 L’antic Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) aprovà les bases reguladores de l’ajut a l’abandonament de la vinya per a la campanya 2008-2009 i  convocà els ajuts corresponents, tal i com publicava el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de sol·licituds per a la campanya 2008-2009 finalitzava el 5 de setembre de 2008. El règim d’abandonament de vinya s’aplica des de la campanya vitivinícola 2008-2009 a la 2010-2011, ambdues incloses. L’objectiu era fomentar l’abandonament del sector dels agricultors menys competitius i la creació d’una prima per arrencada que subvencioni aquest abandonament. Quan els productors considerin que les condicions existents en determinades zones no afavoreixen la producció viable, poden reduir els seus costos i acollir-se a l’abandonament d’aquelles zones de la producció vitivinícola, permetent realitzar activitats alternatives en les zones en qüestió o abandonar totalment la producció agrícola. Podran acollir-se al règim d’abandonament de vinya les persones titulars de vinya de raïm per a vinificació. No obstant això, quan la persona titular de la vinya no sigui alhora propietària i única titular de les superfícies que vol arrencar, necessitarà una autorització de la persona propietària i/o de les persones cotitulars per poder-se acollir al règim d’abandonament de vinya.

5 Sistema de conreu que consisteix a deixar reposar any sí any no un terreny empobrit per tal que torni a adquirir fertilitat mitjançant la seva meteorització. A l’agricultura tradicional era costum cultivar els cereals, principal herbaci del camp, en guarets alternant el blat i l’ordi amb lleguminoses. El model més estès i habitual era la divisió de la hisenda en quatre parts, aproximadament de la mateixa dimensió, anomenades “terços” o “fulles”. Al terç, s’hi sembrava blat el primer any, dedicant-li les majors atencions; el segon any, un cop feta la collita de blat, s’hi sembrava ordi mentre que, el tercer any era la cultiva, és a dir, que es deixava en repòs, moment en què el terç es convertia en autèntic guaret, i el bestiar pasturava l’herba que hi creixia. Finalment, el quart any, el terç passava a ermàs i els pagesos procuraven que l’herba que tenia fos ben aprofitada pel bestiar abans del mes de gener, en què començaven els treballs previs a la nova sembra del blat. Darrerament, la UE ha decretat la fi d’aquesta pràctica davant l’escassesa de productes agroalimentaris i l’alça considerable dels preus dels cereals.

6 Es tracta de l’Observatori del Deute i la Globalització.

7 Impost que paguen els béns importats a un estat i, en alguns casos, certs béns exportats. Els primers aranzels tenien la finalitat de recaptar fons per al fisc. Amb l'adveniment de la industrialització, l'aplicació de l'aranzel respon més pròpiament al desig de protegir la producció nacional de la competència estrangera que a l'obtenció de recursos fiscals. L'aranzel pot ésser específic si és calculat prenent com a base una propietat física del producte (pes, volum, etc.); ad valorem, si és calculat sobre el preu, i mixt, si hom fa intervenir elements ad valorem i específics. L'aranzel específic té l'avantatge de la simplicitat en la seva aplicació, però té l'inconvenient de no prendre en consideració l'evolució dels preus. L'aplicació de l'aranzel ad valorem és més raonable, però presenta la dificultat de la determinació del preu del producte. Els drets aranzelaris poden ésser definitius o transitoris, i mòbils o fixos. Poden existir dos o més drets per a cada mercaderia. La introducció sistemàtica de l'aranzel a Espanya fou iniciada el primer terç del segle XIX; tots els aranzels que han existit, entre ells els del 1892, del 1906 i del 1922 (dit aranzel Cambó), tenen un signe marcadament proteccionista, i només escapa a aquesta tendència l'aranzel del 1869 (dit aranzel Figuerola) i, en certa manera, el del 1960.

8 Ian Angus és editor de “Clima i capitalisme”, diari online especialitzat en l’alternativa ecosocialista al capitalisme i a la destrucció ambiental. Editor també de Socialist Voice (Canadà).

9 Sobre el concepte de “traçabilitat”, veure la nota a peu de plana núm. 3 corresponent del capítol 11 d’aquest mateix llibre.

10 Les ZEPAs són zones, que cadascun dels estats membres de la Unió Europea designa dins del seu territori, amb la finalitat de protegir els hàbitats dels ocells que a nivell europeu tenen problemes de conservació. A Catalunya hi han sis ZEPAs. Dins de les mateixes s'han d'evitar totes les actuacions que puguin contaminar o deteriorar els hàbitats existents, així com perjudicar a les espècies d'ocells pels quals van ser declarades. Les ZEPAs formaran part en el futur de la xarxa NATURA 2000, que és la xarxa d'espais naturals protegits d'Europa. La normativa que regula aquest tipus d'espais es troba en la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació dels ocells silvestres.

11 Sorprèn la incoherència de la tònica “mea culpa” vigent en aquella Cimera de la FAO. El aleshores President del Govern espanyol Rodríguez Zapatero prometé 500 milions d'euros en ajuda a la cooperació per a programes de seguretat alimentària, el Banc Mundial anunciava que aportaria prop de 760 milions d'euros amb el mateix objectiu, i el document final de la Cimera concloïa amb la tèbia necessitat d'estudiar “més profundament l'impacte dels agrocombustibles”.

12 Al mateix temps, el Director de l'OMC Pascal Lamy, insisteix que el lliure comerç pot enfortir la capacitat productiva dels països empobrits. Hi ha incoherència perquè aquestes mesures i promeses no qüestionen el model agrícola industrial basat en la producció intensiva i en la mercantilització d'un dret bàsic: l'alimentació. I és curiosament en aquest model on se situen les arrels tant de la crisi alimentària com de la crisi ecològica global. Sens dubte, aquest model erroni és el principal responsable de l'augment dels preus dels aliments i del conseqüent increment de la fam al món. Perquè és precisament la liberalització dels productes agrícoles la que ha permès la proliferació de dos fenòmens que són en gran part responsables de la crisi alimentària: la creixent especulació en el mercat de futurs dels aliments bàsics i la concentració corporativa en aquest sector. D'acord amb la companyia consultora AgResourse Co., als Estats Units, el major exportador mundial de blat, blat de moro i soia, el valor de les compres d'aquests grans en el mercat de futurs ha representat prop de la meitat del valor de la collita total. Per altra banda, s'estima que la quantitat de diners especulatius en el mercat de futurs de commodities va augmentar de 3.172 milions d'euros l'any 2000 a 111.000 milions d'euros el 2007.