EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

2. UTILITZACIÓ EN COMÚ DE LES INSTAL·LACIONS FIXES

2.1. Inversió del projecte

Es tracta, en el següent exemple, d’analitzar la conveniència, per part d’una explotació arrossaire ubicada al delta de l’Ebre, de portar a terme un projecte d’inversió consistent en una instal·lació assecadora d’arròs-closca amb les seves obres auxiliars, tot confrontant l’alternativa d’utilització en comú de les instal·lacions existents a les cooperatives de la zona per tal d’efectuar aquesta mateixa operació.

A efectes del còmput de la inversió global del projecte, considerarem també el valor del terrenys o solars, per no ser propietat de la mateixa societat promotora de la present inversió industrial agroalimentària. Per altra part, el seu valor romandrà al final de la vida útil del projecte.

El pagament de la inversió, serà el següent:

  • Pressupost d’execució material del projecte tècnic.
  • No es considera l’IVA, ja que és recuperable pel promotor.

Considerem, així mateix, que tota l’obra civil i béns d’equip projectats s’executaran o instal·laran per contracte directe, mitjançant pagament al comptat, segons les corresponents certificacions d’obra i instal·lacions executades. Per això, el desemborsament total s’efectuarà en el moment inicial.