Economia de Piata

Coeziunea economica si sociala: Fondurile Europene

 

Mozaicul de culturi, limbi, istorii si traditii diferente, regiunile Uniunii Europene se caracterizeaza prin anumite nivele de venituri distincte si astfel nu pot oferi oportunitati egale tuturor cetatenilor. Cele mai prospere 10 regiuni ale UE sunt de trei ori mai bogate si investesc de trei ori mai mult in structurile lor economice decat cele mai sarace 10 regiuni. Chiar daca aceasta problema s-a agravat odata cu amplificarile succesive, UE a intarit metodele folosite pentru solutionarea problemei. Cheltuiala a inregistrat astfel o rapida crestere din 1988, cu scopul ca pana in 1999 aproape o treime din bugetul total comunitar se va destina sprijinirii zonelor defavorizate.

Aceasta cheltuiala  se canalizeaza in principal prin intermediul Fondurilor Structurale si al Fondului de Coeziune, ce tind sa-si directioneze ajutorul economic acolo unde acesta este mai necesar.

ball-glass-blue.gif (307 bytes)Fondurile Structurale sunt patru:

 

Edificio CE en Bruselas.jpg (29228 bytes)
Edificiul Comisiei Europene din Bruxelles
ball-glass-cyan.gif (308 bytes)Fondul European de Dezvoltare Regionala. FEDER s-a creat in 1975 pentru a finanta ajutorul structural prin intermediul programelor de dezvoltare regionala destinate regiunilor celor mai defavorizate  cu scopul de a contribui la reducerea dezechilibrelor socioeconomice ce se dau intre regiunile Uniunii. FEDER acorda ajutor financiar in principal pentru a sprijini programe ce sunt prezentate si gestionate direct de catre autoritatile competente ale statelor membre. Zonele ce pot beneficia de ajutoarele regionale comunitare se definesc in functie de necesitatile derivate din problemele lor economice.

Mai multe informatii despre FEDER in: http://europa.eu.int/comm/dg16/activity/erdf/erd1a_es.htm

ball-glass-cyan.gif (308 bytes)Fondul Social European. Creat in 1960 FSE este principalul instrument al politicii sociale al Comunitatii. Acorda ajutor financiar, facandu-se referire la obiectivele 3 si 4 din Fondurile Structurale, planurilor de formare profesionala, reciclarii si crearii de locuri de munca, destinate in principal somerilor tineri, somerilor de lunga durata, grupurilor sociale marginalizate si femeilor.

Mai multe informatii despre FSE in: http://europa.eu.int/comm/dg05/esf/en/index.htm

 

Obiectivele prioritare ale Fondurilor Structurale

Fondurile Structurale conform art. 1 din Regulament (CEE) nr. 2081/93 al Consiliului si cu articolul 52 din Decizia 95/1/CE al Consiliului, acorda ajutor financiar in functie de 6 obiective prioritare, din care patru sunt de aplicare regionala in timp ce celelalte doua se aplica in toata Uniunea.

Obiective regionale

Obiectivul nr. 1

Cresterea dezvoltarii si ajutorarii structurale a regiunilor mai putin dezvoltate.

 

Obiectivul nr. 2

Reconverti regiunile, regiuni frontaliere sau parti de regiuni grav afectate de declinul industrial.

 

Obiectivul nr. 5b

Cresterea dezvoltarii rurale facilitand dezvoltarea si ajustarea structurala a zonelor rurale.

 

Obiectivul nr. 6

Cresterea dezvoltarii si ajustarii structurale a regiunilor cu o densitate a populatiei foarte scazute.

Obiective comunitare 

Obiectivul nr. 3

Combaterea somajului de larga durata si facilita insertia profesionala a tinerilor si persoanelor excluse de pe piata muncii; promova egalitatea de oportunitati pentru barbati si femei pe piata muncii.

 

Obiectivul nr. 4

Facilita adaptarea muncitoarelor si muncitorilor la mutatiile industriale si la evolutia sistemelor de productie.

 

Obiectivul nr. 5ª

Cresterea dezvoltarii rurale accelerand adaptarea structurilor agrare in sensul reformei politicii agricole comune; in contextul reviziei politicii comune a pescuitului, cresterii masurilor de adaptare ale structurilor pescaresti.

 

ball-glass-cyan.gif (308 bytes)Fondul European de Orientare si Garantie Agricola. Obiectivul si modul de functionare al FEOGA s-au descris cand s-a vorbit de PAC.

ball-glass-cyan.gif (308 bytes)Instrumentul Financiar de Orientare al Pescuitului. Din 1994 IFOP grupeaza instrumente comunitare legate de pescuit. Se aplica tuturor regiunilor costaliere in sensul cresterii competitivitatii structurilor sectorului piscicol, promova crearea de intreprinderi viabile in industria piscicola si procura intretinerea echilibrului intre capacitatea piscicola si resursele disponibile.  

ball-glass-blue.gif (307 bytes)Fondul de Coeziune constituie un nou instrument de ajutorare si solidaritate, destinat sa contribuie la intarirea coeziunii economice si sociale a Uniunii Europene si la facilitarea participarii statelor membre mai putin prospere in Uniunea Economica si Monetara. Fondul a fost creat prin Tratatul de la Maastricht, fundamentat pe realizarea coeziunii economice si sociale cu stabilirea Uniunii Economice si Monetare (UEM). Cand s-a semnat Tratatul, era clar ca tarile mai putin dezvoltate vor intampina dificultati la ora aplicarii stricte a disciplinei bugetare si fiscale ceruta pentru a indeplini criteriile de convergenta ale UEM, dat fiind ca necesita si realizarea de mari investitii in vederea reducerii diferentei in gradul de dezvoltare si sporirii al capacitatii sale de crestere. Astfel s-a creat Fondul de Coeziune ce prezinta urmatoarele caracteristici specifice, ce le-au fost atribuite in cadrul Consiliului European de la Edimburg in decembrie 1992:

botonazul.gif (925 bytes)    Pot primi ajutor doar statele membre al Produs National Brut este inferior lui 90% din media comunitara si care conteaza pe un program de convergenta economica; exista patru “tari de coeziune”: Spania Grecia, Irlanda si Portugalia; compromisurile Fondului de Coeziune prevazute pe 1996 au fost impartite dupa cum urmeaza: 52-58% pentru Spania, 16-20% pentru Portugalia, 16-20% pentru Grecia si 7-10% pentru Irlanda.

botonazul.gif (925 bytes)    Fondul de Coeziune este conditional: daca statul membru are un deficit public excesiv, nu se va aproba nici un proiect nou inainte de a se fi corectat acest deficit;

botonazul.gif (925 bytes)    Fondul de Coeziune acorda ajutor financiar diferitelor proiecte de investitii si poate contribui cu 80-85%din cheltuiala publica totala; proiectele trebuie sa apartina uneia din cele doua categorii urmatoare: proiecte medioambientale sau proiecte de infrastructura de transport;

botonazul.gif (925 bytes)    Trebuie sa se obtina un echilibru adecvat intre finantarea proiectelor de infrastructura de transport si a proiectelor de mediu ambiental; Comisia a fixat drept obiectiv o impartire de 50% intre cele doua categorii;

botonazul.gif (925 bytes)     Toate proiectele trebuie sa indeplineasca dispozitiile Tratatului si a legislatiei comunitare in vigoare; trebuie sa se respecte in particular normele de competenta, mediu ambient si adjudecarea contractelor publice.

 

  Informatii despre Fondul de Coeziune in: http://europa.eu.int/en/comm/dg16/cohesion/cohehome.htm