Economia de Piata

Sistemul european al bancilor centrale (SEBC)

SEBC este compus din Banca Central Europeana (BCE) si Bancile Centrale ale statelor membre si este condusa de organismele BCE. Functiile sale sunt:

ball-glass-green.gif (352 bytes)Definirea si executia politicii monetare a Comunitatii, cu obiectivul principal de a mentine stabilitatea preturilor.

ball-glass-green.gif (352 bytes)Detinerea si gestionarea rezervelor oficiale de devize ale statelor membre si realiza operatii in devize.

ball-glass-green.gif (352 bytes)Promova buna functionare a sistemelor de plati.

ball-glass-green.gif (352 bytes)Contribui la buna gestionare a politicilor care duc la capat autoritatile competente in ceea ce priveste supravegherea prudenta a entitatilor de credit si la stabilitatea sistemului financiar.

 BCE are drept exclusiv de a autoriza emisiunea de bilete de banca in Comunitate. BCE si bancile centrale nationale pot emite bilete care vor fi unicele bancnote legale in cadrul Comunitatii. Statele membre pot emite moneda metalica; volumul emisiei trebuie sa fie aprobat de BCE.

Organele conducatoare ale BCE sunt Consiliul de Guvern si Comitetul Executiv.

sedeBCE.gif (12160 bytes)
Sediul central al BCE si al SEBC in Frankfurt

ball-glass-green.gif (352 bytes)Consiliul de Guvern este compus din membrii Comitetului Executiv si guvernatorii Bancilor Centrale Nationale. Consiliul de Guvern adopta orientari si decizii necesare pentru a garanta indeplinirea functiilor atribuite SEBC. Consiliul de Guvern formuleaza politica monetara a comunitatii.

ball-glass-green.gif (352 bytes) Comitetul Executiv este compus din presedinte, vicepresedinte si alti patru membrii. Toti au fost numiti de comun acord de catre guvernele statelor membre, pe baza unei recomandari a Consiliului si consultarea preliminara a Parlamentului European si a Consiliului de Guvern. Mandatul sau are o durata de 8 ani si nu este reinoibil ceea ce garanteaza independenta politicii monetare europene. Comitetul Executiv este responsabil de gestiunea ordinara a BCE. BCE recurge la Bancile Centrale Nationale pentru a executa anumite operatii ce corespund functiilor SEBC.

Atat BCE cat si bancile centrale nationale isi mentin independenta. Bancile Centrale Nationale sunt prezente in Consiliul de Guvern al BCE si continua sa aiba un rol important in instrumentarea actiunilor politicilor monetare. In cazul altor functii cum ar fi detinerea si gestiunea de rezerve, sistemul de plati, emiterea de bancnote, etc., BCN isi mentin compatibilitatea cu directiile date de catre Consiliul de Guvern al BCE. BCN dezvolta si ele functii de supraveghere ale entitatilor de credit si gestiune ale Trezoreriei Administratiilor Publice, fara ca asta sa implice finantare privilegiata.

BCE isi are sediul la Frankfurt. A inceput sa opereze in al doilea semestru al anului 1998, disparand astfel Institutul Mnetar European.