Economia de Piata

Balanta bancii centrale

Exercitiul functiilor de emisiune, credit si custodie nasc note contabile a caror situatie intr-un moment determinat este reflectata de balanta bancii centrale. O scurta analiza a partidelor acestei balante ne va permite intelegerea conceptului de baza monetara si forma de a conduce politica monetara.

Balanta bancii centrale

Activ

Pasiv

1- Rezerve in aur si devize
2- 
Imprumuturile sectorului public
3-
Imprumuturi la bancile private
4- 
Alte active

Efectiv in mainile publicului -5
Efectiv
i
n puterea bancilor -6
Dep
ozite
la bancile private -7
Dep
ozitele
sectorului public -8
Alte
pasive -9

In pasiv se trec datoriile pe care banca le are si include si rezervele bancilor private pe care le are in depozit, depozitele realizate de administratiile publice si monezile si bancnotele in circulatie.

 

billete.jpg (35016 bytes)
"Banca Spaniei va plati purtatorului..." formula bancnotelor vechi arata clar ca efectivul in circulatie este pentru banca centrala un titlu de credit, pe care aceasta trebuie sa si-l treaca in pasiv.

Pasivul este acoperit integral de  activul, contrapartida sa contabila, sumele lor coincid. Intr-un anumit sens, aurul acopera efectivul in circulatie. Rezervele includ si toate creditele pe care banca le are la institutiile straine. In locul rezervat imprumuturilor sectorului public se vor nota creditele acordate administratiilor publice, ca titluri de datorie publica pe care banca centrala le detine. Printre imprumuturile bancilor private trebuie distinse resconturile, imprumuturi cu garantia efectelor descontate persoanelor private si imprumuturi de reglare care sunt un instrument fundamental pentru politica monetara. Identitatea contabila dintre activ si pasiv se produce datorita faptului ca orice crestere sau diminuare a unei parti din activ va implica cresteri sau diminuari, in cantitati egale, in pasiv. 

Se numeste baza monetara totalul creditelor private asupra bancii centrale, aceasta considerand suma efectivului in mainile publicului reprezinta efectivul in puterea bancilor si depozitele bancii private. A se observa ca suma acestor ultime doua partide contin rezervele bancii private. Mai mult, cum sumele activului si pasivului sunt egale, baza monetara este tot egala cu activul minus conturile nemonetare din pasiv. Reprezentand partidele balantei prin numarul lor de ordine in tabelul "Balanta bancii centrale" putem defini contabil efectivul in circulatie, rezervele bancare si baza monetara asa cum apare in urmatorul tabel.

Efectivo en circulación = 5 + 6
Reservas bancarias = 6 + 7
Base Monetaria = 5 + 6 + 7

Sa vedem acum tabelul care rezuma agregatele monetare si de credit, in care se poate analiza relatia dintre baza monetara si diversele posibile definitii ale banilor si ofertei monetare. Expresia "circulatie fiduciara" echivaleaza pe cea a "efectivului in circulatie". "Active de casa ale sistemului bancar" este o expresie tehnica care face  aluzie la ce am numit sus "rezerve bancare".

agregados.jpg (200206 bytes)

Efectivul in circulatie = 5+6

Rezervele bancare = 6+7

Baza Monetara = 5+6+7